fbpx

Prawo atomowe

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w SILVER DENTAL CLINIC SP. Z O.O.. działalność medyczna w zakresie diagnostyki nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

Data aktualizacji 31.01.2024