ZNAJDŹ LEKARZA

Przypadki Clear Aligner

CZAS LECZENIA CA

4 miesiące szczęka

4 miesiące żuchwa

CZAS LECZENIA CA

7 miesiący szczęka

5 miesiący żuchwa

CZAS LECZENIA CA

4 miesiące szczęka

5 miesiący żuchwa

CZAS LECZENIA CA

4 miesiące szczęka

4 miesiące żuchwa